ΤΙΜΕΣ

Α΄ Λυκείου

10 ευρώ την ώρα ο κάθε μαθητής

Β΄ Λυκείου

10 ευρώ την ώρα ο κάθε μαθητής

Γ΄ Λυκείου

12,5 ευρώ την ώρα ο κάθε μαθητής