ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Εμείς, ως έμπειρη ομάδα καθηγητών, σου προτείνουμε να παρακολουθήσεις τα μαθήματά μας μαζί με έναν ή και δύο φίλους σου εξασφαλίζοντας οφέλη, όπως:

 • Προσωπικό μάθημα αλλά σε φροντιστηριακές τιμές.
 • Εξατομικευμένες λύσεις σε απορίες, δυσκολίες.
 • Ατομική, σταθερή εξέλιξη.
 • Αφοσίωση στους στόχους σου.
 • Κέρδος χρόνου σε μετακινήσεις.
 • Οικειότητα στο χώρο.
 • Επώνυμοι καθηγητές, με υψηλή κατάρτιση και επίπεδο σπουδών, με μακρόχρονη πείρα.
 • Ατομική αξιολόγηση, βαθμολόγηση και παρακολούθηση της πορείας σου συγκριτικά στο χρόνο.
 • Δωρεάν πακέτα σημειώσεων προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου.
 • Οικονομικό κόστος μαθημάτων.
 • Ζεστό μαθησιακό κλίμα, όχι απρόσωπο μάθημα.
 • Άμεση και συνεχής επικοινωνία με τους καθηγητές σου, χωρίς τη μεσολάβηση γραμματείας, χρονοτριβές κλπ.
 • Ειδικά μαθήματα πριν από διαγωνίσματα, εξετάσεις, εργασίες κλπ ή όποτε χρειαστείς.
 • Διεξαγωγή tests και διαγωνισμάτων με βάση τους στόχους σου και τις ανάγκες σου.
 • Ειδική υποστήριξη στην επιλογή στόχων, όπως και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.