ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Γιατί να κάνω ιδιαίτερα με ένα άλλο άτομο;

Για να έχεις τη δυνατότητα σε τιμές φροντιστηρίου να κάνεις ουσιαστικά ιδαίτερο μάθημα ενώ παράλληλα να μη χάνεις την αίσθηση του συναγωνισμού με άλλο άτομο. Παράλληλα, το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον αλλά και εποικοδομητικό, αφού ο φίλος σου θα θέτει ερωτήματα που πιθανόν να μην είχες σκεφτεί. Τέλος, θα έχεις την οικειότητα να ρωτήσεις ό,τι θέλεις, καθώς η σχέση θα είναι πιο οικεία, με αποτέλεσμα να μη φοβάσαι τυχόν κριτική από άλλους συμμαθητές.

2. Ποια είναι τα μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας και τι πρέπει να προσέχω σε αυτά;

Αρχαία Κατεύθυνσης: να είμαι σε θέση να κατανοώ και να μεταφράζω το άγνωστο κείμενο, αφού έχω αφομοιώσει την ύλη της γραμματικής και του συντακτικού. Παράλληλα πρέπει να μπορώ να αντιμετωπίζω τις ερωτήσεις του γνωστού κειμένου έχοντας αποκτήσει μία ευρεία γνώση αναφορικά με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Ιστορία Κατεύθυνσης: να αφομοιώσω γόνιμα την ύλη και να έχω τη δυνατότητα να απαντώ στις ερωτήσεις της ομάδας Β. Η μεθοδολογία της αντιμετώπισης των πηγών γίνεται από έναν καθηγητή με μακροχρόνια εμπειρία και πλούσιο συγγραφικό έργο.

3. Τι προσφέρουν τα ιδιαίτερα στη Β΄ Λυκείου;

Σε αυτήν την τάξη καλύπτονται κενά των προηγούμενων χρόνων, ιδίως αναφορικά με τα αρχαία (γραμματική και συντακτικό), ενώ παράλληλα γίνεται επεξεργασία θεμάτων που αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης της Γ΄ Λυκείου. Επιπλέον, αποκτώνται οι αναγκαίες δεξιότητες για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

4. Τι προσφέρουν τα ιδιαίτερα στην Α΄ Λυκείου;

Σε αυτήν την τάξη τίθενται οι βάσεις για τα αρχαία ελληνικά, που έχουν και συντελεστή βαρύτητας, καθώς αντιλαμβάνεσαι βασικές έννοιες γραμματικής και συντακτικού, έτσι ώστε από τη Β΄ Λυκείου να έχεις τη δυνατότητα να μεταφράζεις πλέον άγνωστα κείμενα, εγχείρημα που θα αποτελεί πονοκέφαλο για όλους τους συμμαθητές σου της Β΄ Λυκείου.