ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ Λυκείου

  • 1 ½ ώρα Αρχαία Ελληνικά
  • 1 ½ ώρα Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Β΄ Λυκείου

  • 3 ώρες Αρχαία Ελληνικά
  • 1 ½ ώρα Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
  • 1 ώρα Λατινικά

Γ΄ Λυκείου

  • 4 ώρες Αρχαία Ελληνικά
  • 1 ½ ώρα Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
  • 1 ½ ώρα Ιστορία
  • 1 ½ ώρα Λατινικά