ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι προσφέρουν τα ιδιαίτερα στη Β΄ Λυκείου;

Σε αυτήν την τάξη καλύπτονται κενά των προηγούμενων χρόνων, ιδίως αναφορικά με τα αρχαία (γραμματική και συντακτικό), ενώ παράλληλα γίνεται επεξεργασία θεμάτων που αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης της Γ΄ Λυκείου. Επιπλέον, αποκτώνται οι αναγκαίες δεξιότητες για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

2. Ποια είναι τα μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας και τι πρέπει να προσέχω σε αυτά;

Αρχαία Κατεύθυνσης: να είμαι σε θέση να κατανοώ και να μεταφράζω το άγνωστο κείμενο, αφού έχω αφομοιώσει την ύλη της γραμματικής και του συντακτικού. Παράλληλα πρέπει να μπορώ να αντιμετωπίζω τις ερωτήσεις του γνωστού κειμένου έχοντας αποκτήσει μία ευρεία γνώση αναφορικά με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Ιστορία Κατεύθυνσης: να αφομοιώσω γόνιμα την ύλη και να έχω τη δυνατότητα να απαντώ στις ερωτήσεις της ομάδας Β. Η μεθοδολογία της αντιμετώπισης των πηγών γίνεται από έναν καθηγητή με μακροχρόνια εμπειρία και πλούσιο συγγραφικό έργο.

3. Γιατί να κάνω ιδιαίτερα σε ένα μάθημα επιλογής, όπως είναι η Βιολογία, αφού χρειάζεται απλώς να απομνημονεύσω την ύλη;

Βιολογία Γενικής Παιδείας: Στο συγκεκριμένο μάθημα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προετοιμασία των υποψηφίων αναφορικά με την ανάλυση των διαγραμμάτων, καθώς και την επίλυση ασκήσεων.