ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ Λυκείου

 • 1 ½ ώρα Αρχαία Ελληνικά
 • 1 ½ ώρα Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Β΄ Λυκείου

 • 3 ώρες Αρχαία Ελληνικά
 • 1 ½ ώρα Νεοελληνική Γλώσσα
 • 1 ώρα Λατινικά

Γ΄ Λυκείου

 • 4 ώρες Αρχαία Ελληνικά
 • 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
 • 1 ώρα Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • 1 ώρα Ιστορία
 • 1 ώρα Λατινικά
 • 1 ώρα Βιολογία